top of page

Blauwborst/Bluethroat

Photographe:

Dirk Claes

De blauwborst is een zangvogel uit de onderfamilie tapuiten en lid van hetzelfde geslacht als de nachtegaal. Ook de zang doet sterk denken aan die van de nachtegaal, waarbij hoofdzakelijk de diepe "djoek-djoek-djoek"-klanken van de nachtegaal ontbreken. De blauwborst komt vooral voor in moerasbosjes en ruigtevegetaties langs rivieren. Ook (verruigde) rietvelden en schorren met verspreide wilgen- en elzenopslag vormen een geschikte broedplek. De laatste decennia wordt de soort steeds vaker aangetroffen in spoorwegbermen, koolzaadvelden, ruige wegbermen en zelfs in graangewassen. Kale grond (met modderstroken om voedsel te zoeken), een dichte ruigte (om in te nestelen) en opgaande begroeiing (als zangpost) blijven wel steeds noodzakelijk.

bottom of page