top of page

Ooievaar/Stork

Photographer:

Claes Dirk

Ooievaars zijn trekvogels en overwinteren in Afrika. Tussen eind februari en midden maart keren ze terug naar Europa om te broeden. Ooievaars komen voor in weilanden in veenweidegebieden en uiterwaarden met een hoge waterstand. Ooievaars nestelen graag op hoge plekken en vaak op menselijke bouwsels, zoals daken en speciaal geplaatste wagenwielen.

bottom of page