top of page

Viervlek

Fotograf:

Dirk Claes

De Viervlek plant zich voort in wateren van uiteenlopende grootte en voedselrijkdom. In België komt de soort vooral voor bij voedselarme vennen en hoogveen, in kleiner aantal in laagveengebieden en de duinen. Hij ontbreekt in stromend water en bij grote en diepe plassen.

bottom of page