top of page

Turkse Tortel/Eurasian Collared Dove

Fotograf:

Dirk Claes

De Turkse tortel (Streptopelia decaocto) is een duif die in Noordwest-Europa vrij algemeen voorkomt. Het leefgebied van de Turkse tortel bestaat uit tuinen, parken, boerenerven en stadscentra. Hier worden de jongen groot gebracht en wordt het voedsel gevonden. Ook buiten steden kunnen ze bij menselijke bebouwing (boerenerven) worden aangetroffen.

bottom of page