top of page

Roodborsttapuit/European Stonechat

Fotograf:

Dirk Claes

De roodborsttapuit is een kleine zangvogel die vroeger behoorde tot de familie lijsters, maar volgens recente inzichten wordt ingedeeld bij de Muscicapidae, net als zijn naaste verwant het paapje. Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige, open moerasgebieden en in halfopen boerenland. Het zijn vogels van open tot halfopen, vaak droge terreinen met enige struweelopslag of hoog opschietende kruiden. Het goed verborgen nest wordt op of net boven de grond gebouwd.

bottom of page