top of page

Wulp/Eurasian Curlew

Fotograaf:

Dirk Claes

De wulp is een grote steltloper, een vogel uit de familie van de strandlopers en snippen. Open heide- en hoogveengebieden, open duinen, laagveengebieden met gemaaid rietland, graslanden in halfopen agrarisch gebied, open akkerbouwgebieden. Vaak ook in droge gebieden i.t.t. meeste andere steltlopers. Buiten broedtijd in getijdengebieden (wadplaten vooral), op akkers en graslanden.

bottom of page