top of page

Watersnip/Common Snipe

Fotograaf:

Dirk Claes

De watersnip is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen. De watersnip komt voor in de gematigde gebieden van bijna alle werelddelen, behalve Australië. De Watersnip broedt vooral in vochtig tot nat, zeer extensief gebruikt en kruidenrijk, rijk gestructureerd grasland op veen; ook in gemaaid rietland, trilvenen, vroeger ook natte heide. Graag met wat modderige plekken. Buiten Vlaanderen ook in struiktoendra en open taiga en hoogvenen. Heeft een zachte bodem nodig. Buiten de broedtijd vooral natte graslanden, slootkanten, lage moerasvegetaties e.d. Niet op wad, wel in kwelders. Ook rijstvelden en natte akkers.

bottom of page