top of page

Waterral/Water Rail

Fotograaf:

Dirk Claes

De waterral is een vogel uit de familie van rallen. De Waterral bewoont oevers van kleine en grote waterlopen die met roet of struikgewas zijn begroeid. De vogel leeft verborgen aan oevers en dichtbegroeide rietmoerassen. Ze komen in bijna heel Europa het hele jaar voor. In delen van Polen, Rusland en Finland komt het dier echter alleen 's zomers voor.

bottom of page