top of page

Purperreiger/Purple Heron

Fotograaf:

Dirk Claes

De purperreiger is een lid van de reigerfamilie. De purperreiger is een moerasbewoner en broedt in kolonies in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven struweel. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibiën, die in ondiep open water gevangen worden. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de Sahara.

bottom of page