top of page

Pimpelmees/European BLue Tit

Fotograaf:

Dirk Claes

De pimpelmees is een mees die in vrijwel heel Europa regelmatig voorkomt. Het zijn slimme, behendige vogels die graag afkomen op in de tuin opgehangen voedsel. In bosrijke gebieden met veel oude loofbomen komt de pimpelmees in de hoogste dichtheden voor, daar broeden zij in boomholtes. Ook in dorpen en steden komt de pimpelmees veel voor en broedt daar graag in nestkasten.

bottom of page