top of page

Koolmees/Great Tit

Fotograaf:

Dirk Claes

De koolmees is een zangvogel uit de familie van echte mezen. In België en Nederland is het een zeer talrijke broedvogel. Het is merendeels een standvogel, maar in sommige jaren is er een wisselend aantal doortrekkers. Koolmezen broeden in België in bosrijke gebieden in de hoogste dichtheden, maar is ook aanwezig in kleine bosjes, parken en tuinen zo lang er nestgelegenheid en voedsel voorhanden is. Maakt veel gebruik van boomholtes, maar broedt ook in schuurtjes en vaak in nestkasten.

bottom of page