top of page

Kolgans/Greater White-Fronted Goose

Fotograaf:

Dirk Claes

De kolganzen die in België overwinteren, zijn voor het overgrote deel afkomstig uit Noordwest-Rusland en Siberië, vanwaar ze in westelijke tot zuidwestelijke richting wegtrekken naar hun winterkwartieren, vooral West-Europa. In België trek van begin oktober tot in maart.

bottom of page