top of page

Grote Zilverreiger/Western Great Egret

Fotograaf:

Dirk Claes

De grote zilverreiger is een witte vogel uit de familie der reigers. Voorheen stond de vogel ook bekend als Egretta alba of Casmerodius albus. In Europa is de soort vooral talrijk in Zuidoost-Europa en de landen rond de Zwarte Zee. Het broedgebied wordt ruwweg begrensd door de 20 graden Celsius Juli-isotherm. Veruit de meeste grote zilverreigers broeden in Oekraïne, gevolgd door Hongarije, Oostenrijk en Roemenië. In ons land kan je deze sierlijke trekkers het jaarrond tegenkomen, maar het meeste kans heb je in de periode vlak na het broedseizoen (september en oktober). Ze ontlopen de barre winters in het zuidoosten en zoeken weilanden en rivieren op waar veel voedsel te vinden is. Soms blijven ze bij ons hangen, maar als het ineens toch erg koud en guur wordt, durven ze alsnog verder trekken richting het zuiden. Aanhoudende vrieskou bemoeilijkt de jacht immers aanzienlijk.

bottom of page