top of page

Graspieper/Meadow Pipit

Fotograaf:

Dirk Claes

De graspieper (Anthus pratensis) is een zangvogel uit de familie piepers en kwikstaarten (Motacillidae). Broedt in korte vegetatie in allerlei open landschappen: open duin, heide, kwelders en open hoogveengebieden. In boerenland in graslanden en bouwlanden met veel sloten en dijkjes. Hoogste dichtheden in duinen; tegenwoordig bijna niet meer in graslanden te vinden. Het broedseizoen loopt van maart tot augustus, 4 tot 6 bleke eieren met donkere vlekken, 1 tot 2 legsels per jaar.

bottom of page