top of page

Boomkruiper/Short-toad Treecreeper

Fotograaf:

Dirk Claes

De Boomkruiper is een algemene broedvogel in Vlaanderen die in tal van leefgebieden als bossen, houtkanten, knotwilgenrijen, oude tuinen en parken voorkomt. De grootste dichtheden worden bereikt in oudere bossen die hoofdzakelijk bestaan uit bomen met ruwe schors (Zomereik, Grove Den,…). die trend wordt nog steeds. Het ouder worden van de bossen, parken en tuinen, het omzetten van naaldhout ten voordele van loofhout en het betere beheer van de bossen zijn mogelijke oorzaken van de toename die ook elders in Europa wordt genoteerd.

bottom of page